Locus GIS - mobilní aplikace pro sběr a aktualizaci geoinformačních dat

S Locusem GIS k efektivní aplikaci biologické regulace komářích populací

22.6.2020 Michal Stupka Blog

Typické komáří líhniště - plytké slepé rameno řeky

Typické komáří líhniště – plytké slepé rameno řeky

Že je Locus GIS univerzální pomocník, jsme již mnohokrát zdůrazňovali. Sběr geodat je totiž potřebný v celé řadě odvětví, počínaje průmyslem, přes zemědělství až po vědecký výzkum. Nedávno se nám do rukou dostala zajímavá studie z oblasti monitoringu životního prostředí, ve které hrál Locus GIS jednu z hlavních rolí.

Slovenský zoolog výzkumník, Mgr. Ján Svetlík, se v letech 2018-2019 věnoval terénnímu průzkumu oblasti CHKO Záhorie podél toku řeky Moravy. Cílem projektu bylo zmapování stávajících a potencionálních líhní komárů za účelem vyhodnocení efektivnější biologické regulace hmyzu na úkor omezení aplikace chemických insekticidů. Monitorované území o rozloze 137 km2 se táhne podél 48 km toku řeky a pro výzkum je tedy značně rozsáhlé. Navíc, biotopově velmi bohaté. Bylo potřeba vytipovat hranici inundace řeky, prozkoumat území v bezprostřední blízkosti protipovodňové hráze a zmapovat zbytky lužních lesů s mrtvými rameny.

Ručně zakreslený polygon vodní plochy

Ruční zakreslování polygonu vodní plochy

Mgr. Svetlík používal Locus GIS na tabletu Lenovo Yoga, který se vyznačuje relativně dobrou výdrží baterie a poměrně přesným čipem GPS+GLONASS. Při sběru dat v náročném terénu mokřadů využíval trasování polygonů líhní pomocí záznamu pohybu, jejich ruční zákres přímo na displeji a jejich třídění podle atributové tabulky.

Zmapování rozsáhlých vodních ploch pomocí záznamu pohybu a následné grafické zvýraznění

Zmapování rozsáhlých vodních ploch pomocí záznamu pohybu a následné grafické zvýraznění

Průzkum bohužel prokázal dlouhodobý trend mizení vody z krajiny. Mapování probíhalo podle ortofotografických map z let hojných na srážkové úhrny. Ve skutečnosti se však mnohé vodní plochy značně zmenšily nebo vymizely úplně, zarostlé invazní vegetací . Hranici inundace pak bylo potřeba stanovovat podle sekundárních stop, jako nánosy odpadků přinesených kdysi řekou při povodni, či podle bobřích okusů.

Voda v krajině mizí - srovnání let 2012 a 2018

Voda v krajině mizí – srovnání let 2012 a 2018

Zmapováno bylo 439 líhní s celkovou rozlohou 5,94 km2, z nichž největší mělo přes 25 ha. Téměř 70% rozlohy líhní zasahuje na území, kde se biologická ochrana překrývá se zájmy státní ochrany přírody. Zde bude nutné podrobně stanovit priority tak, aby byla zachována rovnováha pro oboustrannou spokojenost ze strany místních obyvatel i ochránců přírody. Studie odhalila také další potřeby pro pokračování průzkumu v další etapě – nutnost domapovat zdroje a cesty plnění líhní vodou, pokrýt také plytká stanoviště, která není možné zaznamenat bez přítomnosti vody.

Grafické znázornění překrytí zmapovaných lokalit s pásmem ochrany přírody

Grafické znázornění překrytí zmapovaných lokalit s pásmem ochrany přírody

Locus GIS bude opět při tom.

Komentáře

0

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.